@The Academy Eindhoven 040-2924747
WEBDF4

Certificeringstraject Web Developer Microsoft .NET Framework 4 (4.5)

Duur van de cursus: 9 dagen

Geroosterde training(en)

LocatiePrijsData
Momenteel niet ingeroosterd

  Bespaar 4 klassikale lesdagen en verbeter uw
  slagingskans met 35%.

  MILES Certificeringstraject
  Web Developer Microsoft .NET Framework 4 (4.5)

  Inleiding
  De opleidingsinvestering waarvoor onze opdrachtgevers staan wordt gekenmerkt door enerzijds de kosten voor cursusmateriaal, docent, faciliteiten etc. en anderzijds door het aantal cursusdagen waarin de cursist niet productief is voor de organisatie. De opleidingstijd is fors en vaak is dat een reden om te kijken naar andere oplossingen. De praktijk leert echter dat veel goedwillende en gemotiveerde cursisten toch struikelen wanneer ze zich door middel van alleen zelfstudie de benodigde kennis willen eigen maken.

  De oplossing
  De oplossing ligt volgens @The Academy in het combineren van de nieuwste didactische inzichten, een uitgekiende mix aan leerinstrumenten, dat de cursist ondersteunt in het voorbereiden op het examen, met de vertrouwde klassikale opleiding. Deze combinatie gekoppeld aan een zorgvuldig geselecteerd opleidingsinstrumentarium en doordachte coaching van de cursisten leidt tot een opleidingstraject dat “the best of both worlds” tot een integrale opleidingsmethodiek samensmeedt
  MILES – Managed Integrated Learning Solutions –
  van @The Academy.
  Miles karakteristieken
  · Reductie aan klassikale trainingsdagen.
  · Klassikale trainingsdagen spitsen zich toe op de complexere onderwerpen, vaardigheidsoefeningen en praktijktips.
  · Klassikale trainingsdagen worden gescheiden gegeven. Een klassikale module bedraagt in de meeste gevallen 1 dag. Hierdoor wordt de opname capaciteit van de cursisten niet overbelast.
  · Detailkennis en achtergrondinformatie is ondergebracht in zelfstudie met behulp van geschikte lesmaterialen.
  · Ask-the-Trainer voor al uw technisch inhoudelijke vragen.
  · Extra casussen.
  · Homogeniteit van de cursusgroepen is verbeterd door voorbereiding klassikale trainingsdagen en versterkt de effectiviteit van de training.
  · Examens en herexamen(s) zijn geïntegreerd in het opleidingstraject en leiden tot extra studiemotivatie door het behalen van de examens.
  · Studieplan en coaching gericht op bevorderen studieritme en duidelijke mijlpalen.
  · Voortgangsrapportages en pro-actief optreden bij eventuele afwijkingen dragen zorg voor voldoende aandacht en feedback naar cursist en management.
  · Bewezen slagingspercentage tussen de 80 en 100%.


  Met de toepassing van ons Miles concept brengt @The Academy het aantal klassikale dagen voor een certificeringstraject tot Web Developer Microsoft .NET Framework 4 van 13 naar 9 lesdagen terug. En dat met een verbeterd slagingspercentage.

  Meer informatie
  Heeft u vragen of wilt u uitgebreidere informatie dan staan onze opleidingsadviseurs u graag te woord.
  Belt u dan 040-2924747 voor een afspraak of verdere toelichting.

  Download hier de volledige omschrijving en cursusinhoud: Miles Certificeringstraject Web Developer Microsoft .NET Framework 4.0_4.5.pdf

  This course is intended for professional Web developers who use Microsoft Visual Studio in a team-based, medium-sized to large development environment. Members of the audience have a minimum of two to three years of experience developing Web-based applications by using Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET. Members of the audience are experienced users of Microsoft Visual Studio 2010 and newer releases of the Visual Studio product. The audience understands how to use the new features of Visual Studio 2010/2012.

  Before attending this course, students should have intermediate experience developing applications by using previous versions of Microsoft Visual Studio.
  Or have attended the following courses:
  • MilesFun – Fundamental skills to Programming Microsoft® .NET Framework Applications with Microsoft Visual Studio® 8/2010 C# of VB
  • MilesINT – Intermediate skills to Programming Microsoft® .NET Framework Applications with Microsoft Visual Studio® 8/2010 C# of VB.
  • MTS10267: Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010

  M70-515: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010/2012


  Overview of Web Application Design
  · Overview of IIS 7.0
  · Overview of ASP.NET 4.0
  · Introduction to the MVC Framework
  · Overview of the Request Life Cycle

  Designing a Web Application
  · Web Applications: Case Studies
  · Web Application Design Essentials
  · Guidelines for Determining When to Use Web Forms and MVC
  · Visual Studio 2010/2012 Tools and Technologies for Web Application Design

  Developing MVC Models
  · Exploring Ways to Create MVC Models
  · Creating a Data Repository

  Developing MVC Controllers
  · Implementing MVC Controllers
  · Creating Action Methods

  Developing MVC Views
  · Implementing MVC Views
  · Implementing Strongly-Typed MVC Views
  · Implementing Partial MVC Views

  Designing for Discoverability
  · Overview of Search Engine Optimization
  · Creating the Robots and Sitemap Files
  · Using ASP.NET Routing
  · Use ASP.NET with Web Forms and MVC pages.

  Writing Server-Side Code for Web Forms
  · Overview of the Structure of a Web Application
  · Controlling ViewState
  · Localizing a Web Application
  · Persisting Data on a Web Forms Page
  · Validating User Input

  Optimizing Data Management for Web Forms
  · Managing Data by Using LINQ to Entities
  · Using Data Source Controls
  · Using ASP.NET Dynamic Data

  Ensuring Quality by Debugging, Unit Testing, and Refactoring
  · Debugging and Refactoring Code
  · Unit Testing Code
  · Processing Unhandled Exceptions
  · Test Driven Development

  Securing a Web Application
  · Configuring Authentication
  · Configuring ASP.NET Membership
  · Managing Authorization by Using ASP.NET Roles

  Applying Master Pages and CSS
  · Applying Master Pages
  · Applying CSS, Skins, and Themes

  Developing Client Side Scripts and Services
  · Developing Client-Side Scripts
  · Implementing AJAX
  · Creating Services

  Implementing Advanced AJAX in a Web Application
  · Implementing Ajax in ASP.NET MVC Pages Using Microsoft Ajax
  · Implementing Ajax in ASP.NET MVC Pages Using jQuery
  · Working With jQuery and Ajax Events

  Deploying a Web
  · Overview of Web Application Deployments
  · Overview of Web Site Deployments
  · Deploying AdventureWorks

  Developing a Web Application by Using Silverlight
  · Introduction to Rich Internet Applications
  · Overview of Silverlight
  · Creating a Silverlight Application

  M70-516: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010/2012


  Architecture and Data Access Technologies
  · Data Access Technologies
  · Data Access Scenarios

  Building Entity Data Models
  · Introduction to Entity Data Models
  · Modifying the Entity Data Model
  · Customizing the Entity Data Model

  Querying Entity Data
  · Retrieving Data by Using LINQ to Entities
  · Retrieving Data by Using Entity SQL
  · Retrieving Data by Using EntityClient Provider
  · Retrieving Data by Using Stored Procedures
  · Unit Testing Your Data Access Code

  Creating, Updating, and Deleting Entity Data
  · Understanding Change Tracking in the Entity Framework
  · Modifying Data in an Entity Data Model

  Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services
  · Handling Concurrency in the Entity Framework
  · Transactional Support in the Entity Framework

  Building Optimized Solutions by Using Object Services
  · The Stages of Query Execution
  · Change Tracking and Object Materialization
  · Using Compiled Queries
  · Using Design-Time Generated Entity Framework Views
  · Monitoring Performance
  · Performing Asynchronous Data Modifications

  Customizing Entities and Building Custom Entity Classes
  · Overriding Generated Classes
  · Using Templates to Customize Entities
  · Creating and Using Custom Entity Classes

  Using POCO Classes with the Entity Framework
  · Requirements for POCO Classes
  · POCO Classes and Lazy Loading
  · POCO Classes and Change Tracking
  · Extending Entity Types

  Building an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
  · Designing an N-Tier Solution
  · Defining Operations and Implementing Data Transport Structures
  · Protecting Data and Operations

  Handling Updates in an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
  · Tracking Entities and Persisting Changes
  · Managing Exceptions in an N-Tier Solution

  Building Occasionally Connected Solutions
  · Offline Data Caching by Using XML
  · Using the Sync Framework

  Querying Data by Using WCF Data Services
  · Introduction to WCF Data Services
  · Creating a WCF Data Service
  · Consuming a WCF Data Service
  · Protecting Data and Operations in a WCF Data Service

  Updating Data by Using WCF Data Services
  · Creating, Updating, and Deleting Data in a WCF Data Service
  · Preventing Unauthorized Updates and Improving Performance
  · Using WCF Data Services with Nonrelational Data

  Using ADO.NET
  · Retrieving and Modifying Data by Using ADO.NET Commands
  · Retrieving and Modifying Data by Using DataSets
  · Managing Transactions and Concurrency in Multiuser Scenarios

  Using LINQ to SQL
  · Implementing a Logical Data Model by Using LINQ to SQL
  · Managing Performance and Handling Concurrency

  M70-513: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010/2012


  Service-Oriented Architecture
  · What Is SOA?
  · The Benefits of SOA
  · Scenarios and Standards
  · Introduction to WCF

  Getting Started with WCF Development
  · Service Contract and Implementation
  · Hosting WCF Services
  · WCF Behaviors
  · Consuming WCF Services

  Hosting WCF Services
  · WCF Service Hosts
  · ServiceHost
  · Hosting WCF Services in Windows Services
  · IIS, WAS, and AppFabric
  · Configuring WCF Hosts
  · Service Hosting Best Practices

  Defining and Implementing WCF Contracts
  · What Is a Contract?
  · Contract Types
  · Messaging Patterns
  · Designing WCF Contracts

  Endpoints and Behaviors
  · Multiple Endpoints and Interoperability
  · WCF Discovery
  · WCF Default Endpoints
  · Instancing and Concurrency
  · Reliability

  Testing and Troubleshooting WCF Services
  · Errors and Symptoms
  · WCF Faults
  · Debugging and Diagnostics Tools
  · Runtime Governance

  Security
  · Introduction to Application Security
  · The WCF Security Model
  · Transport and Message Security
  · Authentication and Authorization
  · Claim-Based Identity

  Advanced Topics
  · The Asynchronous Invocation Pattern
  · Extending WCF
  · Routing
  · Workflow Services
  • Microsoft MCTS and MCPD Exam 70–515: TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
  • Microsoft MCTS and MCPD Exam 70–516: TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
  • Microsoft MCTS and MCPD Exam 70–513: TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4