Search


MICROSOFT 070-767


Examen info:

Leverancier

VUE

Duur:

190 minuten

Prijs:

190,-

Implementing a SQL Data WareHouse


OVERIGE INFO


VOORBEREIDING