Flinke korting op Specialist trajectenDe ICT technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Oplossingen gebaseerd op Cloud technologie worden steeds meer omarmt en de nieuwe online samenleving doet versneld haar intrede. Ook het belang van data is onmiskenbaar voor het huidig functioneren van organisaties. Bij deze ontwikkelingen speelt security een steeds belangrijkere rol.

@The Academy heeft hiervoor vier unieke opleidingstrajecten ontwikkeld: Azure, Office 365, Security en Big Data. Hierbij hebben we rekening gehouden met flexibiliteit door meerdere instapmomenten te creëren en de lesdagen zijn verspreid over ongeveer 3 maanden.

Speciale Aanbieding
Tot 31 mei 2018 geldt er voor deze trajecten een speciale aanbieding met oplopende
korting tot 1000 euro.  

Actievoorwaarden: April 2018 Flinke korting op Specialist trajecten
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van deze actie in combinatie met andere promoties, subsidie- of kortingsregelingen of partnerovereenkomsten.
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van deze actie in combinatie met de Trainingskaart 2018.
 • De actie geldt alleen voor de Specialist trajecten voor Azure, Office365, Security en Big Data in het open rooster van @The Academy.
 • Deze actie is alleen van toepassing op nieuwe inschrijvingen en loopt tot 31 mei 2018.
 • Het aanbod kan niet worden gecombineerd met training credits van Microsoft, VMWare, Citrix of Cisco.
 • Bij annulering of verschuiving van één van de Specialist trajecten door de deelnemer of @The Academy vervalt het recht op deze actie.
 • @The Academy behoudt zich het recht voor om op elk moment de actie te wijzigen of stop te zetten.
 • Op alle trainingen zijn de Algemene Voorwaarden van @The Academy van toepassing.
 • In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van @The Academy.

Slotbepalingen
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan @The Academy.
 • Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan @The Academy, afdeling Klantenservice, te bereiken op telefoonnummer 040-2924747, of schriftelijk aan @The Academy, afdeling Klantenservice, Paradijslaan 40, 5611 KP Eindhoven. @The Academy zal klachten zo spoedig mogelijk afhandelen.