@The Academy zoeken


Wat betekent het als er duizenden openstaande IT vacatures zijn?

Door: Leo Cuijpers 11-02-2019

In Nederland is een groot tekort aan specifieke IT’ers. Nagenoeg iedere organisatie is digitaal aan het transformeren en tegelijkertijd is er onvoldoende aanbod van goed opgeleide arbeidskrachten. Een merkwaardige situatie. Wat dat betekent?
Een vergrootglas die zoekt naar een persoon

Dat we er samen iets aan moeten doen!

Persoonlijk kies ik graag voor een positieve aanpak. Negatieve geluiden, zoals het verliezen van onze concurrentiepositie aan het buitenland of ‘het recht van de sterkste’, omdat de IT’er met de gevraagde specifieke kennis waarschijnlijk de best betalende werkgever zal kiezen, houd ik achterwege. Als er duizenden vacatures openstaan dan is de enige optie om met z’n allen de schouders eronder te zetten. Zodat ook weer naar de juiste mensen gezocht kan worden.


Wat kunnen we doen?

Het lijkt logisch om de grootste uitdaging als eerste aan te pakken. Het grootste tekort zit met name op het gebied van development. Denk daarbij aan Java programmeurs, .Net, PHP en front-end-developers. Laten we daar dan beginnen. Want er staan tienduizenden vacatures open heb ik onder andere gelezen in dit artikel. Interessant in dit artikel is ook dat developers van de jongere generatie veel waarde hechten aan een baan waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.Het 'samen doen' in de praktijk

Een oplossing die ik graag onder de aandacht breng zijn zogenoemde “traineeships”. Die we samen met opdrachtgevers invullen. De opdrachtgevers werven nieuwe mensen die vervolgens nog specifiek opgeleid moeten worden om bij die werkgever ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Wij bundelen dan de vraag naar opgeleide mensen van verschillende relaties zodat we een traineeship groep kunnen vormen. We leiden deze mensen binnen twee tot drie maanden op in een specifiek opleidingsprogramma. Bijvoorbeeld om junior programmeur te worden of een senior development niveau te behalen. Deze traineeships, voor bijvoorbeeld Java, .Net, MCSA Web development, worden voorzien van veel aansprekende praktijkopdrachten die aangeleverd worden door onze opdrachtgevers. Tevens behaalt elke deelnemer ook een SCRUM certificering.


Werk aan de winkel!

De positieve gedachte is dat er binnen de IT werk in overvloed is. Traineeships kunnen we daarom ook aanbieden voor werklozen en werkenden die zich willen omscholen, voortijdige schoolverlaters, mensen in de bijstand of mensen met een beta-achtergrond die op een zijspoor geraakt zijn. Dat zijn belangrijke eerste stappen om iets te doen aan het grote tekort van specifieke IT’ers.


Eens doorpraten?

Ben jij die ondernemer die een groot tekort aan goede developers heeft? Laten we dan in ieder geval eens met elkaar in gesprek gaan. Reacties stel ik erg op prijs.


Leo Cuijpers – telefoonnummer: 040 – 2924747 of e-mail: lcuijpers@the-academy.nl