home/klachtenprocedure
Search

Klachtenprocedure @The Academy

@The Academy doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.


Hieronder volgt de klachtenprocedure.

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over de dienstverlening van @The Academy, dan kunt u deze indienen bij onze klantenservice via het volgende emailadres:
klacht@the-academy.nl
Vermeld bij uw klacht de volgende gegevens:

- Uw naam
- Uw emailadres
- Uw telefoonnummer
- Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Onderwerp: training / examen / overig
- Omschrijving van uw klacht

Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van de klantenservice.


Niet tevreden over oplossing
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door de klantenservice? Dan kunt u in beroep gaan en uw klacht indienen (schriftelijk) bij @The Academy t.a.v. Dhr. L. Cuijpers. U heeft hiervoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de datum van de reactie) om een brief te sturen.

Omschrijving van uw klacht

Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de aangeboden oplossing. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens. Uw brief stuurt u naar:

@The Academy B.V.
t.a.v. Dhr. L. Cuijpers
Paradijslaan 40
5611 KP Eindhoven
Betreft: Klachtmelding.

Reactie binnen 4 weken
@The Academy streeft ernaar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie.

Niet akkoord

Mocht de reactie met voorstel om de klacht te verhelpen niet akkoord zijn dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde, mr. F. Laagland van VMBS Advocaten te Eindhoven. Het oordeel van Mr. F. Laagland van VMBS Advocaten is in deze bindend. Eventuele consequenties voortvloeiend uit dit oordeel worden door @The Academy binnen een week afgehandeld.


Vertrouwelijk
Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door @The Academy. Ingediende klachten worden voor een periode van twee jaar bewaard.