@The Academy zoeken

Klachtenprocedure @The Academy

Heeft u een klacht?


Heeft u een klacht over onze dienstverlening? U kunt deze indienen bij onze klantenservice via het volgende e-mailadres:

klacht@the-academy.nl

Vermeld bij uw klacht de volgende gegevens:

  • Onderwerp: training / examen / overig
  • Omschrijving van uw klacht
  • Uw naam
  • Uw emailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing

Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van de klantenservice

Wij doen onze uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Niet tevreden over oplossing?


Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door de klantenservice? Dan kunt u in beroep gaan en uw klacht indienen (schriftelijk) bij @The Academy t.a.v. Dhr. L. Cuijpers. U heeft hiervoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de datum van de reactie) om een brief te sturen.

Omschrijving van uw klacht


Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de aangeboden oplossing. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens. Uw brief stuurt u naar:

@The Academy B.V.
t.a.v. Dhr. L. Cuijpers
Paradijslaan 40
5611 KP Eindhoven
Betreft: Klachtmelding.


Reactie binnen 4 weken


@The Academy streeft ernaar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een reactie.

Niet akkoord?


Mocht de reactie met voorstel om de klacht te verhelpen niet akkoord zijn dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde, mr. F. Laagland van VMBS Advocaten te Eindhoven. Het oordeel van Mr. F. Laagland van VMBS Advocaten is in deze bindend. Eventuele consequenties voortvloeiend uit dit oordeel worden door @The Academy binnen een week afgehandeld.

Vertrouwelijk


Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door @The Academy. Ingediende klachten worden voor een periode van twee jaar bewaard.