@The Academy zoeken

Privacy Policy @The Academy

Via deze Privacy Policy informeert @The Academy BV u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. @The Academy BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. @The Academy respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


Welke gegevens worden verwerkt?


@The Academy verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt @The Academy BV in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.


Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt


@The Academy BV gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
· de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
· het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
· om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
· om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
· om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
· om te voldoen aan op @The Academy BV rustende wet- en regelgeving.
De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan @The Academy BV informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie organisaties. @The Academy BV zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan @The Academy BV of indien @The Academy BV daartoe wettelijk verplicht is.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.


Marketing


Prospect herkenning

 • Doel: De Prospectherkenning-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt. Hierdoor kunnen we relevante communicatie en informatie delen per o.a. e-mail, wanneer u uw klantgegevens heeft achtergelaten voor de download of aanschaf van een product op onze website
 • Eigenschap: De cookie komt van Prospect Herkenning en verloopt aan het eind van de websitesessie.
 • Delen: Prospect Herkenning (New Sales Company) deelt geen informatie met derden. Bekijk Prospect Herkenning Privacy Statement.

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Google AdWords - Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor intern gebruik om onze dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

Hotjar

 • Doel: De Hotjar–cookie houdt bij waar de gebruiker klikt op de website. Hierdoor kunnen we de website-ervaring voor de gebruiker verbeteren.
 • Eigenschap: De cookie komt van Hotjar en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Hotjar deelt geen informatie met derden. Bekijk Hotjar Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Twitter

 • Doel: De twitter-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op twitter getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van twitter en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: Twitter deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk Twitter Privacy Statement.

MailChimp

 • Doel: De mailchimp-cookie houdt bij of de gebruiker de nieuwsbrief opent en of hij op links klikt in het nieuwsbericht, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van MailChimp en wordt max. 2 maanden bewaard.
 • Delen: MailChimp deelt geen informatie met derden. Bekijk Mailchimp Privacy Statement.

Zendesk

 • Doel: De Zendesk-cookie houdt bij op welke pagina de gebruiker zich bevindt, zodat een opleidingsadviseur via live chat reactief de gebruiker te woord kan staan bij vragen.
 • Eigenschap: De cookie komt van Zendesk en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Zendesk deelt geen informatie met derden. Bekijk Zendesk Terms of Service.

OptinMonster

 • Doel: De OptinMonster-cookie geeft op basis van het bezoeken van vooraf ingestelde pagina’s een relevante pop-up voor de gebruiker. de cookie zorgt ervoor dat de pop-up pas na een aantal seconden getoond wordt en dat de pop-up maximaal 1 keer in een bepaald tijdsbestek getoond wordt.
 • Eigenschap: De cookie komt van OptinMonster en wordt ? bewaard
 • Delen: OptinMonster deelt geen informatie met derden? Bekijk Optinmonster Terms of Service.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. @The Academy BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. @The Academy BV mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot @The Academy BV richten door een e-mail sturen naar info@the-academy.nl, onder vermelding van uw naam en adres. @The Academy BV zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal @The Academy BV de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


Wijzigingen

@The Academy BV kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 1-2-2018.