Wij maken gebruik van Cookies. Cookies zijn bestanden die in je browser worden opgeslagen en zorgen dat de website optimaal werkt, dat je sneller vindt wat je zoekt en dat getoonde content voor jou zo relevant mogelijk is. Lees er meer over in ons cookies- en privacybeleid. Klik hieronder het gewenste niveau.
Niveau 1: Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goed en veilig werkende website.
Niveau 1+2: Met deze cookies maken we de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.
Niveau 1+2+3: Deze cookies zorgen ervoor dat we je relevante advertenties kunnen laten zien.

Prince2 trainingen en certificering

IT management: Prince2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is een methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project.

Office of Governement Commerce (OGC)

PRINCE2 is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Britse semi-overheidsorganisatie Office of Government Commerce (OGC). PRINCE2 is toepasbaar op alle projecten, en kent een grote flexibiliteit. Aspecten van de methode die niet van toepassing zijn op (of niet nuttig voor) een bepaald project, kunnen aangepast worden.

7 principes, thema's & processen

De methode bestaat sinds 2009 uit 7 principes, 7 thema's en 7 processen. Enkel de toepassing van de principes bepaalt of iets een PRINCE2-project is, niet de strikte toepassing van de thema's of processen.

Beschikbare trainingen

Hieronder vind je de beschikbare Prince2 trainingen

Buddy de mascotte die een bord met het Prince2 logo vastheeft
Buddy de Macotte met een bordje met de tekst 7 principes

De 7 principes

1. Voortdurende businessrechtvaardiging

Een Project moet een valide reden hebben. Deze moet vooraf vastgelegd en goedgekeurd te worden in een zogenaamde Business Case. De Business Case wordt voortdurend gemonitord en bijgewerkt.

2. Leren van ervaringen

Project Teams die PRINCE2 gebruiken worden geacht voortdurend te leren van (eigen) ervaringen. Dit houdt in dat gedurende de uitvoering van het project constant gekeken wordt hoe zaken beter kunnen worden uitgevoerd.

3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

In een PRINCE2 project zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden helder beschreven. Daar horen ook de bijbehorende bevoegdheden bij om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. PRINCE2 houdt rekening met de belangen van de leverancier, de gebruiker én de organisatie.

4. Managen per fase

Een Project wordt in overzienbare fases opgeknipt. Iedere fase dient eerst te worden afgesloten, alvorens de volgende fase kan beginnen. Bij het afsluiten van een fase wordt een document met de resultaten van die fase opgeleverd. Dat kan dan vergeleken worden met de uitgangspunten. Dit geeft de mogelijkheid tot bijsturing.

5. Manage by Exception

Om efficiënt en effectief gebruik te maken van managementaandacht worden verantwoordelijkheden gedelegeerd met de bijbehorende speelruimte. Pas als de toleranties op een bepaald niveau overschreden dreigen te worden, wordt het hogere niveau van management ingeschakeld.

6. Productgericht plannen

De focus ligt op het definiëren van de producten die opgeleverd moeten worden, met de bijbehorende kwaliteitscriteria waaraan die producten moeten voldoen. Met andere woorden: het ‘wat’ staat centraal en niet het ‘hoe’.

7. Aanpassen aan de projectomgeving

De PRINCE2 methodiek biedt middelen om een project van elke omvang of complexiteit te managen. Die volledigheid brengt met zich mee dat de methodiek per project op maat gemaakt wordt.

Alle Prince2 trainingen worden uitgevoerd door D-ICT, een door AXELOS Limited geauthoriseerd training bureau.

Prince2® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.

Heb je vragen?
Onze deskundige opleidingsadviseurs helpen je graag bij het maken van de juiste keuze!
Waarom @The Academy?
Praten Icon
Hoge klanttevredenheid
8.7 uit 4135 evaluaties
Checklist Icon
Spreiden van lesdagen
flexibiliteit voor uw gemak
Medewerker Icon
Persoonlijk advies
bij het zoeken van de juiste training
Virtueel Icon
Virtueel trainen
voor alle klassikale en blended trainingen