@The Academy zoeken


ICT Management TGFC


Training info:

Lesmethodes Icoon Lesmethode:

Klassikaal

Klok icoon Duur:

2 dagen

Euro icoon

Prijs:

1150,-

Klok met pijl icoon Trainingskaart 2020:

Meer info

print icoon Offerte:

Print

TOGAF 9 Certified level 2


SAMENVATTING

The Open Group Architecture Framework, kortweg TOGAF® genoemd, is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen. TOGAF 9.1 is gebouwd rondom het procesmodel (de kern van TOGAF) met ondersteunende concepten, deze kern en concepten zijn;

  • Architecture Development Method - De kern van TOGAF die de life-cycle van een architectuur beschrijft in fasen en processtappen;
  • Enterprise Capability Framework - Beschrijft de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle zoals; besturing, governance en de organisatorische mogelijkheden op gebied van mens en technologie.
  • ADM Guidelines & Techniques - Zijn ondersteunend aan de ADM en beschrijft specifieke technieken en handleidingen die toegepast kunnen worden binnen of over de ADM.
  • Enterprise Continuum & Tools - Beschrijft de interne administratie van de architectuur assets, zoals de structuur en opzet en beheren van een architectuur repository. Belangrijk hierin is het maken van een architectuurlandschap, die op zijn beurt de context beschrijft van afspraken en methoden.
  • TOGAF Reference Models - Beschrijft de opbouw en toepassing van de 2 referentiemodellen van TOGAF, te weten; Technical Reference Model (TRM) en Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM).
  • Architecture Content Framework - Beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde 'deliverables'. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

Doel van de training

Doel van de training is tweeledig; In de eerste plaats behandelt de training de relevante onderdelen die vereist zijn voor het TOGAF 9.1 Certified (level 2) examen en in de tweede plaats is er ruimte om eigen vragen en problemen en casussen in te brengen die klassikaal besproken worden. Dit laatste geeft u de mogelijkheid om door middel van kennisdeling de droge en abstracte stof levendig te krijgen.


PLANNING


DOELGROEP


VOORKENNIS


ONDERWERPEN


EXAMEN


ERVARINGEN